Odrodzone narodziny

OvumWartość narodzin jako doświadczenie naszego życia, dar w każdym tego słowa znaczeniu, spuścizna, ale także brzemię, które będziemy nosić ze sobą do końca swoich dni, jest tym, z czym mierzyć się będziemy zawsze. Czy rodząc swoje dziecko, uczestnicząc w narodzinach, przyjmując poród (sic!), towarzysząc blisko czy też nie - kobiecie, mężczyźnie (albo kobiecie) i dziecku, nie wracamy do przeżyć swego przyjścia na świat...? Jakie piętno w naszej duszy ten ważny moment pozostawia i jak z tego korzystamy...?

Zapraszam do lektury, Sławek.

Powody dla których warto badać narodziny


Narodziny są pierwotną podstawą dla naszych doświadczeń.

Nasze narodziny są wyznacznikiem tego, jak będziemy przeżywać dalsze życie. Główną korzyścią pracy nad narodzinami jest możliwość rozwijania się bez obciążeń związanych z porodem.


Narodziny są przeżywane w kontekście doświadczeń przedporodowych.

Kiedy rodzi się dziecko, ma już ono za sobą wiele doświadczeń przedporodowych. Czasem narodziny same w sobie nie są traumatyczne, ale pozostawiają uraz ze względu na wcześniejsze traumy przedporodowe.


Narodziny formują sposób przeżywania wszystkich znaczących zmian w życiu.

Doświadczenie porodu tworzy rodzaj emocjonalnego wzorca, według którego przeżywane są wszelkie okresy przejściowe w życiu - śmierć, zmiana kariery, małżeństwo, rozwód, rozpoczynanie nauki (na każdym poziomie), zmiana zamieszkania, zmiana pracy, bierzmowanie - chrzest - bar micwa, choroby, menopauza, itd. Innymi słowy, nie można spokojnie i w sposób twórczy przeżywać okresów przejściowych, jeśli się nie rozwiązało swoich urazów porodowych.


Nasze własne Narodziny mają wpływ na proces rodzenia naszych dzieci.

Gdy kobieta rodzi dziecko, bardzo często jej własne doświadczenia mają wpływ (nieświadomie lub świadomie) na poród jej dziecka. Co więcej, na proces narodzin oddziałują również doświadczenia ojca. Nierozwiązane urazy rodziców są przekazywane ich dzieciom.


Narodziny są blisko związane z nadużyciami seksualnymi i fizycznymi.

Wszystko, co towarzyszy porodowi (skurcze, kleszcze, igły, rurki i zimne stoły) sprawiają dziecku dużo cierpienia. Interwencje położnicze, przeżycia matki lub ojca, światła, dźwięki itp. przytłaczają dziecko. Pod wieloma względami jest to fizyczne nadużycie, które narusza granice dziecka. Jeśli poród załamie system obronny noworodka, może ono mieć trudności z mówieniem „nie” i utrzymywaniem osobistych granic jako dziecko oraz, później, jako dorosły.


Sposób, w jaki się rodzimy ma wpływ na to jak umieramy.

Jedną z korzyści pracy nad narodzinami jest możliwość życia i umierania niezależnie od wzorców nabytych podczas porodu.


Narodziny krystalizują karmę.

Sposób, w jaki się rodzisz dostarcza ważnych informacji na temat twojego przeznaczenia. Kiedy znasz swoją karmę, możesz zacząć z nią negocjować i ją zmieniać.


Praca z narodzinami wspiera duchowe przemiany.

Poczęcie i poród to wydarzenia, kiedy spotykają się psychologia i duchowość. Praca z narodzinami pozwoli Tobie głębiej poznać główne kwestie duchowe.


Jullian Gustavson na podstawie prac William Emerson PhD

ilustracja: OVUM, Dana Laggett

http://transitions-workshop.blogspot.com/

Bliżej zainteresowanych odsyłam do strony powyżej, a także do uczestnictwa w warsztatach (Szczecin, październik 2012).

Polecamy


Jesteśmy partnerami Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie
 


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości